Ak prejdete k nám s druhým mobilným číslom, dostanete zľavu 50% z manipulačného poplatku na to mobilné číslo, ktoré má nižší paušál. Inak povedané, zľava sa stále uplatní na nižší manipulačný poplatok. Nové sadzby platia aj pre existujúcich klientov.
.
Všetky ďalšie mobilné čísla budú mať manipulačný poplatok vo výške 5€ !!!


Príklad 1:
Máte paušál s manipulačným poplatkom 10€. Zoberiete si druhý paušál s manipulačným poplatkom 30€, zľava sa uplaní na nižší paušál, teda 50% z 10€ čo je 5€. Spolu zaplatíte 35€.


Toto pravidlo neplatí pre firemných zákazníkov.


Zníženie sadzieb manipulačných poplatkov pri využití mobiných paušálov